Nederlands Русский Українська English Deutsch Polski
Vertaalbureau Nascha Mowa – vertaling van alle soorten teksten binnen een korte termijn en voor een redelijke prijs…
HOME|WAAROM WIJ|PARTNERS|PRIJZEN|CONTACT

Latijnse spreekwoorden en uitdrukkingen die men moet kennen


Pecunia non olet → Geld stinkt niet

Varium et mutabile semper femina → Iets veranderlijks en wispelturig is de vrouw

Scientia potentia est → Kennis is macht

Dum spiro, spero → Zolang ik adem, hoop ik

Per aspera ad astra → Naar de sterren door moeilijkheden

Terra incognita → Onbekend gebied

Docendo discimus → Door te onderwijzen leren we zelf

Memento mori → Gedenk te sterven (denk eraan te moeten sterven)

Homo sapiens → De wijze mens

Clavus clavo pellitur → De ene spijker verdrijft de andere

A priori → Wat van tevoren gegeven is (onafhankelijk van de ervaring)

Errare humanum est → Vergissen is menselijk

Primus inter pares → Eerste onder zijn gelijken


Repetitio est mater studiorum → Repetitie (herhaling) is de moeder van studie (studeren)

Mens sana in corpore sano → Een gezonde geest in een gezond lichaam

Amicus Plato, sed magis amica veritas → Plato is mijn vriend, maar mijn grootste vriend is de waarheid

Homo locum ornat, non locus hominem → De mens maakt de plek mooi, niet de plek de mens

Una hirundo ver non facit → Eén zwaluw maakt nog geen zomer (lente)

Citius, altius, fortius → Sneller, hoger, sterker

Sic transit gloria mundi → Zo vergaat de wereldse grootsheid

Tempora mutantur et nos mutamur in illis → De tijden veranderen, en wij veranderen met hen

Veni, vidi, vici → Ik kwam, ik zag, ik overwon

Alea iacta est → De teerling is geworpen

De mortuis aut bene, aut nihil → (Spreek) over de doden slechts op correcte wijze

Si vis pacem, para bellum → Als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog

Qui non zelat, non amat → Wie niet jaloers is, niet bemint

Cui bono? → Tot wiens voordeel?

Scio me nihil scire → Ik weet dat ik niets weet

Nosce te ipsum → Ken uzelf

Qui tacet, consentire videtur → Wie zwijgt, lijkt het ermee eens te zijn (wie zwijgt, stemt toe)

Odi et amo → Ik haat en ik bemin

Non est fumus absque igne → Er is geen rook zonder vuur

Divide et impera → Verdeel en heers

O tempora! O mores! → O tijden! O zeden!

Homo homini lupus est → De mens is een wolf voor zijn medemens

Vox populi, vox Dei → De stem van het volk is de stem van God

In vino veritas → In wijn zit de waarheid

Qualis rex, talis grex → Zo de koning, zo zijn gevolg

Si vox est, canta! → Als je een goede stem hebt, zing!

Tempus consilium dabet → De tijd zal het leren

Fortes fortuna juvat → Het fortuin helpt de dapperen

Omnia mea mecum porto → Al het mijne draag ik bij mij

Festina lente → Haast je langzaam

Lupus non mordet lupum → De ene wolf bijt de andere niet

Vae victis! → Wee den overwonnenen!


Tertium non datur → Een derde is niet gegeven

Amor vincit omnia → Liefde overwint alles

Aut Caesar, aut nihil → Of Caesar, of niets (alles of niets)

Si vis amari, ama → Als je bemind wilt worden, bemin dan!

Timeo danaos et dona ferentes → Ik ben bang voor Danaërs, ook als zij geschenken aanbieden

Suum cuique → Ieder het zijne

Manus manum lavat → De ene hand wast de andere

Abyssus abyssum invocat → De ene hel roept de andere aan (de ene misstap leidt tot de andere)

Aquilam volare doces → Je leert een arend vliegen

Panem et circenses! → Brood en spelen!

Si felix esse vis, esto → Als je gelukkig wilt zijn, wees het dan!

Delen

Facebook Twitter Odnoklassniki vKontakte
© 2014-2021 Nashamova.net, Vinnytsia, Oekraïne.