Polski Русский Українська English Deutsch Nederlands
Oferujemy usługi tłumaczeniowe o dowolnej tematyce i złożoności w jak najkrótszym czasie...
GŁÓWNA|DLACZEGO MY|PARTNERZY|CENNIK|KONTAKT

Sentencje i zwroty łacińskie, które trzeba wiedzieć


Pecunia non olet → Pieniądze nie śmierdzą

Varium et mutabile semper femina → Niestałą i zmienną jest zawsze kobieta

Scientia potentia est → Wiedza to potęga

Dum spiro, spero → Póki oddycham, mam nadzieję

Per aspera ad astra → Przez ciernie do gwiazd (przez trudności do celu)

Terra incognita → Ziemia nieznana

Docendo discimus → Nauczając, uczymy się

Memento mori → Pamiętaj o śmierci

Homo sapiens → Człowiek rozumny

Clavus clavo pellitur → Gwóźdź wybija się gwoździem

A priori → Z góry (uprzedzając fakty, z założenia)

Errare humanum est → Błądzić jest rzeczą ludzką

Primus inter pares → Pierwszy wśród równych sobie


Repetitio est mater studiorum → Powtarzanie jest matką wiedzy

Mens sana in corpore sano → W zdrowym ciele zdrowy duch

Amicus Plato, sed magis amica veritas → Platon przyjacielem, lecz większą przyjaciółką prawda

Homo locum ornat, non locus hominem → Człowiek zdobi miejsce, nie miejsce człowieka

Una hirundo ver non facit → Jedna jaskółka nie czyni wiosny

Citius, altius, fortius → Szybciej, wyżej, silniej

Sic transit gloria mundi → Tak przemija chwała (tego) świata

Tempora mutantur et nos mutamur in illis → Czasy się zmieniają, a my zmieniamy się wraz z nimi

Veni, vidi, vici → Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem

Alea iacta est → Kości zostały rzucone

De mortuis aut bene, aut nihil → O zmarłych (mówić) dobrze albo wcale

Si vis pacem, para bellum → Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny

Qui non zelat, non amat → Kto nie ulega zazdrości, nie kocha

Cui bono? → Na czyją korzyść?

Scio me nihil scire → Wiem, że nic nie wiem

Nosce te ipsum → Poznaj samego siebie

Qui tacet, consentire videtur → Kto milczy, ten zdaje się zezwalać

Odi et amo → Kocham i nienawidzę

Non est fumus absque igne → Nie ma dymu bez ognia

Divide et impera → Dziel i rządź

O tempora! O mores! → O czasy! O obyczaje!

Homo homini lupus est → Człowiek człowiekowi jest wilkiem

Vox populi, vox Dei → Głos ludu to głos Boga

In vino veritas → W winie prawda

Qualis rex, talis grex → Jaki król, taka trzoda (jaki pan, taki kram)

Si vox est, canta! → Jeśli masz głos, śpiewaj!

Tempus consilium dabet → Czas pokaże

Fortes fortuna juvat → Śmiałym los sprzyja

Omnia mea mecum porto → Wszystko, co moje, noszę ze sobą

Festina lente → Spiesz się powoli

Lupus non mordet lupum → Wilk nie zabije wilka

Vae victis! → Biada zwyciężonym!


Tertium non datur → Trzeciego wyjścia nie ma

Amor vincit omnia → Miłość wszystko zwycięża

Aut Caesar, aut nihil → Albo (być) Cezarem, albo nikim (wszystko albo nic)

Si vis amari, ama → Jeśli chcesz być kochanym, kochaj sam!

Timeo danaos et dona ferentes → Obawiam się Greków, nawet gdy niosą dary

Suum cuique → Każdemu co mu się należy

Manus manum lavat → Ręka rękę myje

Abyssus abyssum invocat → Piekło wzywa na pomoc piekła

Aquilam volare doces → Uczysz orła latać

Panem et circenses! → Chleba i igrzysk!

Si felix esse vis, esto → Jeśli chcesz być szczęśliwy, to bądź!

Udostępnij

Facebook Twitter Odnoklassniki vKontakte
© 2014-2023 Nashamova.net, Winnica, Ukraina.